Vítáme Vás na stránkách
Svazu tělesně postižených v ČR, z.s.
místní organizace Přerov

Uzavření Info-Centra

včetně
půjčovny kompenzačních pomůcek

v červnu a červenci 2019

26. - 28. červnatýdenní ozdravný pobyt
1. - 10. červencedovolená
15. - 19. červenceaktivizační pobyt Kamzík
29. července - 2. srpnaozdravný pobyt Trenčianské Teplice