INFO – Centrum MO STP Přerov

Místní organizace Svazu tělesně postižených, součást Svazu tělesně postižených v České republice, je zapsaný spolek, vedený ve Spolkovém rejstříku Městského soudu v Praze. Místní organizace Svazu tělesně postižených sdružuje občany se zdravotním postižením a seniory. Toto sdružení je registrovaným poskytovatelem sociálně aktivizační služby pro seniory, osoby se zdravotním postižením a také provozovatelem bezbariérového INFO – Centra na ulici Kratochvílova 35, Přerov. INFO - Centrum rovněž provozuje půjčovnu kompenzačních pomůcek.

INFO - Centrum slouží k poskytování celodenního zázemí pro všechny nestátní neziskové organizace v Přerově. Jen pro zajímavost, v současné době působí v sociální oblasti pro celou přerovskou veřejnost přes tři desítky nestátních neziskových organizací. Velkou výhodou je umístění INFO – Centra ve středu města a naprosto bezbariérový přístup pro imobilní občany od pondělí do pátku.

Svaz zajišťuje především tuto činnost:

Hlavní činnost:

  • Poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, jedná se o aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením.
  • Organizace a realizace rekondičních a rehabilitačních pobytů jak v ČR, tak v zahraničí.
  • Zajišťování aktivit vedoucích k osobnímu rozvoji seniorů a osob se zdravotním postižením, např. organizuje ergoterapii v INFO - Centru.
  • Organizace a realizace volnočasových a společenských aktivit, např. vlastivědné tuzemské i zahraniční jednodenní zájezdy, návštěvy divadel, přiměřená turistika.
  • Provozování Půjčovny kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, např. půjčování invalidních vozíků, chodítek, rotopedů apod.
  • Podpora integrace osob se zdravotním postižením, např. poskytování informací zaměřených na potřeby seniorů a osob se zdravotním postižením.
  • Vedlejší činnost:

  • Pořádání kulturních produkcí a výstav, např. výrobky vytvořene členy organizace při ergoterapii, výstavy obrazů či výrobků jiných neziskových organizací v Přerově.
  • Zajišťování masérských služeb. Plavání občanů se zdravotním postižením pro držitele průkazek ZTP a ZTP/P. Služby zajišťujeme ve spolupráci s relaxačním centrem Adam či Plaveckým areálem Přerov.
  • Publikační, osvětová a informační činnost, např. bezplatné vydávání a distribuce čtvrtletního zpravodaje pro členy MO STP. Zajišťujeme slevněné vstupenky na kulturní akce ve spolupráci s Kulturními a informačními službami města Přerova.