Půjčovna kompenzačních pomůcek

Info-Centrum v Přerově, Kratochvílova 35, provozuje Půjčovnu kompenzačních pomůcek.V nabídce je široký sortiment pomůcek od dekubitních matrací, chodítek, mechanických invalidních vozíků, rotopedů až po elektrický skútr pro zdravotně postižené.

Servisní poplatek za užívání kompenzačních pomůcek je nízký, je stanoven tak, aby jej byl schopen zaplatit i zdravotně postižený občan. Pomůcky jsou v první řadě určeny ke krátkodobému půjčování, které má splnit dva základní požadavky. Zaprvé má umožnit novému zájemci vybrat si pomůcku a vyzkoušet si nový typ. Zadruhé má pomoci překlenout dobu k získání vlastní pomůcky přes pojišťovnu nebo tehdy, když se mu vlastní pomůcka pokazí.

Na webových stránkách Olomouckého kraje kp.kr-olomoucky.cz je k dispozici informační portál v oblasti zdravotnictví, nabízející informace o možnosti zapůjčení kompenzačních pomůcek. Je zde uvedena jak místní organizace Svazu tělesně postižených v Přerově, tak i další organizace zapůjčující kompenzační pomůcky v rámci Olomouckého kraje.



Ceník půčovného:

Elektrický skútr450Kč/měsíc
Stolek k lůžku150Kč/měsíc
Vozík mechanický10Kč/den
Vozík dětský10Kč/den
Antidekubitní matrace200Kč/měsíc
Chodítko kloubové90Kč/měsíc
Chodítko kolečkové90Kč/měsíc
Chodítko čtyřkolečkové150Kč/měsíc
Chodítko podpažní150Kč/měsíc
Franzouzské hole40Kč/měsíc