Kontakt

Svaz tělesně postižených ČR, z.s. - místní organizace:
Kratochvílova 35 - Přerovanka, Přerov 750 02
Eva DIVINOVÁ, tel.: +420 581 217 082
e-mail: CentrumSTP@seznam.czKontakt na další organizace:
Roska:
Irena Hrubá, tel.: 581 736 320
e-mail: roskaprerov@seznam.cz

Půjčovna kompenzačních pomůcek:
Irena Břečková, tel.: 581 217 082
e-mail: CentrumSTP@seznam.cz

Svaz tělesně postižených v ČR z.s. místní organizace:
Ivana Vaculová, tel.: 581 217 082
e-mail: CentrumSTP@seznam.cz

ZO Svaz neslyšících a nedoslýchavých:
PhDr. Krpcová Vlasta, tel.: 581 202 520

Svaz tělesně postižených v ČR z. s. Okresní organizace:
Václav Plšek, tel.: 581 217 082, +420 734 146 691