Kontakt

Svaz tělesně postižených ČR, z.s. - místní organizace:
Kratochvílova 35, Přerov 750 02
www.mostp.cz
e-mail: info@centrumstp.cz
Telefon: 581 217 082
Číslo bankovního účtu: 27-1630050277/0100
FacebookOchrana osobních údajů

Informace pro subjekt údajů
Vážení přátelé,

Svaz tělesně postižených v ČR, z.s. – místní organizace Přerov, IČO 47184418, se sídlem v Přerově, Kratochvílova 35, je správcem vašich osobních údajů, které nám poskytujete přihlášením se ke členství v organizaci, či v rámci žádosti o poskytnutí sociální služby nebo při zapůjčování kompenzačních pomůcek. Kontakt ní osobou pro ochranu osobních údajů je předseda místní organizace Svazu tělesně postižených v Přerově. Zpracování provádíme v souladu s „Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti s obecným nařízením o ochraně osobních údajů“ a to dle Článku 6, bod 1., pro nezbytné zpracování pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů.

Vaše osobní údaje zpracováváme pro poskytování činností pro členy organizace:
  • poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
  • organizace a realizace aktivit vedoucích k osobnímu rozvoji seniorů a zdravotně postižených osob
  • organizace a realizace volnočasových a společenských aktivit seniorů a osob se zdravotním postižením
  • podpora integrace osob se zdravotním postižením
  • provozování půjčovny kompenzačních a rehabilitačních pomůcek
  • zahraniční styky a kontakty související s předmětem činnosti Svazu tělesně postižených v ČR z.s.
  • vydávání a distribuce čtvrtletníku Zpravodaj

    Osobní údaje jsou zpracovány po doby trvání členství v organizaci a uchovávání dle zákonných lhůt. Vy, jako subjekt údajů, máte právo na přístup k informacím o svých osobních údajích, na jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů a právo podat stížnost dozorovému orgánu, pokud by zpracováním vašich údajů bylo porušeno Nařízení evropského parlamentu a rady 2019/679.