Organizační schéma
Svazu tělesně postižených v ČR, z.s. – místní organizace Přerov

Nejvyšším orgánem organizace je členská schůze, kterou tvoří všichni členové místní organizace. Statutárním orgánem místní organizace je předsednictvo místní organizace. Předsednictvo vykonává rozhodnutí členské schůze a je oprávněno jednat ve všech záležitostech spojených s činností místní organizace, plně řídí a zajištuje veškerou činnost místní organizace mezi členskými schůzemi.

předsednictvo:předseda
Oldřiška Sedláčková
místopředseda
Ing. Karel Skřeček
hospodář
Dana Šmídová
výbor místní organizace:je výkonným a poradním orgánem, jehož členem musí být
revizní komise:je tříčlenným kontrolním orgánem organizace

Činnost organizace dále zajišťuje:
pracovnice v sociálních službách
Ivana Vaculová
sociální pracovnice
Mgr. Jana Landsmannová

Místní organizace Svazu tělesně postižených v Přerově má v současné době více jak 600 členů. Organizace zajišťuje distribuci čtvrtletníku Zpravodaj, poskytuje všem členům dostatek informací o činnosti organizace, připravovaných členských schůzích, aktivizačních pobytech, zájezdech, besedách a rovněž take aktuální informace týkající se seniorů a osob zdravotně postižených (informace z MPSV a Magistrátu města Přerova). Čtvrtletní Zpravodaj je distribuován ustanovenými důvěrníky v jednotlivých obvodech.