Výbor MO STP Přerov v roce 2018


Předseda:
Eva DIVINOVÁ
Místopředseda:
Ing. Karel SKŘEČEK
Hospodářka:
Oldřiška SEDLÁČKOVÁ
Sociálně aktivizační služby:
Ivana VACULOVÁ
Vydávání čtvrtletníku Zpravodaj:
Ivana VACULOVÁ
Členové výboru:
Eva DIVINOVÁ
Oldřiška SEDLÁČKOVÁ
Božena KOLAŘÍKOVÁ
Alena KRAUZEOVÁ
Mgr. Miroslava VESELÁ
Ing. Jiří PLUHAŘ
Ing. Karel SKŘEČEK
Ivana VACULOVÁ
JUDr. Břetislav VESELÝ

Místní organizace Svazu tělesně postižených v Přerově má v současné době 620 členů. Organizace zajišťuje distribuci čtvrtletníku Zpravodaj, poskytuje všem členům dostatek informací o činnosti organizace, připravovaných členských schůzích, aktivizačních pobytech, zájezdech, besedách a rovněž take aktuální informace týkající se seniorů a osob zdravotně postižených (informace z MPSV a Magistrátu města Přerova). Čtvrtletní Zpravodaj je distribuován ustanovenými důvěrníky v jednotlivých obvodech.


SEZNAM DŮVĚRNÍKŮ A JEJICH ROZPIS ULIC

Emílie BARANOVÁ
Ulice: Zvolenov, Podolí, Podvalí, Sadova, Beňov, Jiráskova, gen. Štefánika, Kabelíkova, gen. Janouška
Dagmar PAVLÍČKOVÁ
Ulice: Dvořákova
Jaroslava SMRČKOVÁ
Ulice: U tenisu, Budovatelů, Vsadsko, U Žebračky
Helena JURČÍKOVÁ
Ulice: bří. Hovůrkových, Trávník, B. Němce, Kabelíkova, Pod Hvězdárnou
Jarmila ŠVRDLÍKOVÁ
Ulice: Č. Drahlovského, B. Němcové
Alena KRAUZEOVÁ
Ulice: Sokolská, Velká Dlážka, Malá Dlážka, Na odpolední, Sušice (Radslavice), Domaželice, Náves Svobody – Olomouc
Anežka SLANÁ
Ulice: Hranická, Pod skalkou, Tyršova, Dr. Horákové, Janáčkova, L. Janáčka
Věra HALUZÍKOVÁ
Ulice: Želátovská, Žižkova, Pod Hvězdárnou, Alšova, Prokopa Holého, Sokolovská, Neumannova, Újezdec
Ludmila MĚRKOVÁ
Ulice: Nábřežní, Zahradní, 9. května, Čechova
Vladimír KUNDL
Ulice: Pod skalkou, Tyršova, Olomoucká, Teličkova, Hranická, Popovická, Hanácká, Kovářská, Prostějovská
Oldřiška HRUBIČKOVÁ
Ulice: 17. listopadu, Šrobárova, bří. Hovůrkových, R. Stokláskové, Kozlovská
Bedřiška NADYMÁČKOVÁ
Ulice: nám. PFB, Velké Novosady, Blahoslavova, Palackého, Bratrská, Mervartova, Fügnerova, nábř. E. Beneše
Vlasta KOPČILOVÁ
Ulice: Bajákova, Seifertova, Svornosti, Za mlýnem, Mikuláškova, Riedlova
Jana PODUŠELOVÁ
Ulice: náb.Dr. E. Beneše, Svornosti, U Žebračky, Osmek
Marie ŠTĚPÁNOVÁ
Ulice: Jabloňova, Čekyně, Borošín, Dr. Horákové, Na Červenici
Iva ŠIMÁKOVÁ
Ulice: nám. Fr. Rasche, Smetanova, Wurmova, Jaselská, gen. Štefánika, nám. Svobody, Na loučkách, Jasínkova, Sumínova, Havlíčkova, Jungmanova, Denisova, Nádražní
Jana POKORÁKOVÁ
Ulice: Jižní čtvrť, gen. Rakovčíka, Čsl. letců, Tománkova, Ztracená, K. Kouřilka, Wolkerova, Lančíkových, Kouřilkova, Petřivalského, Partyzánská, Durychova
Marie KUČOVÁ
Ulice: Šišma, Hradčany
Eleonora SULANSKÁ
Ulice: Interbrigadistů, U rybníka
Zdislava LACKOVÁ
Ulice: Kmochova (Olomouc), Radslavice, Široká, Nová
Ludmila BLAŤÁKOVÁ
Ulice: Čelechovice
Květoslava ŠEVČÍKOVÁ
Ulice: Želátovice
Marie KELNAROVÁ
Ulice: Kabelíkova, Vaňkova, Svépomoc, Purkyňova, Slaměníkova
Anna PĚČKOVÁ
Ulice: Velká Dlážka, Na hrázi, Malá Tratidla, Skopalova
Jaroslava SKÝPALOVÁ
Ulice: Žerotínovo nám, Na odpoledni, Wilsonova, Kainarova
František KUSÁK
Ulice: gen. Janouška, Jasínkova, Bayerova, Tučínská, Kabelíkova, Fučíkova, Tománkova, Trávník
Dagmar KOČÍ
Ulice: Mezilesí, Ve dvoře, Růžová, Vinařská, Doubí, V zahradnictví, Za humny
Věra KUBANOVÁ
Ulice: bří. Hovůrkových, Trávník, Kozlovská, B. Němce, Svisle
Jana ŠMAHLÍKOVÁ
Ulice: Zakladatelů, Sokolů
Marie ZMEŠKALOVÁ
Ulice: Ulice: Tučín